En Uygun Teklif Grubu

TEKLİF İSTEME FORMU - OFFER REQUEST FORM
   
Adınız Soyadınız
Your Name Surname :
Firma Ünvanınız
Company Title :

Ülke - Şehir - İlçe
Country - City - District

Telefon Numaralarınız
Your Phone Number
 
GSM / Cep Telefon
GSM Mobile Number
 
E-Posta Adresiniz
Email Address
 
Web Adresiniz
Your Website
 

 

Ürün veya Hizmetler

Product or Services

 

Alım Miktarı

Quantity of Purchases

 En Uygun Teklif Grubu , işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. En Uygun Teklif Grubu , kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.
En Uygun Teklif Grubu , kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.